Giải pháp xây dựng đường bộ

Các bước cơ bản để xây dựng một con đường :

1. Chuẩn bị ; Bố trí giao thông công trường phù hợp, đảm bảo sinh kế cho người dân xung quanh như cấp nước, cấp điện.

image2
image3
image4

2. Đào đất, sử dụng máy xúc để đào đất, loại bỏ các chất bẩn và vật dụng ra khỏi vị trí làm việc. Cử người làm sạch rãnh, sử dụng máy khoan và xẻng.

image5
image8
image6
image9
image7
image10

3. Vận hành đường ống thoát nước, để đảm bảo sinh kế của xung quanh, cũng như sự an toàn cho địa điểm làm việc và dự án không bị can thiệp.

image11
image12
image13

4. Đổ đầy đường ống và rãnh đường ống thoát nước. Sử dụng máy lu đất để làm cho nền đất rắn chắc.

image14
image15

5. Bộ nền đường. Sử dụng máy san, máy xúc lật, xe chở nước và xe ben để đắp nền đường. Đây là bước rất quan trọng để đảm bảo đường được vững chắc.

image16
image19
image17
image20
image18

6. Mặt đường hoạt động đầy đủ các khía cạnh. Cấu trúc đường được chuẩn bị cho dự án.

image21
image24
image27
image22
image25
image23
image26

7. Chạy thử đường, hoàn thiện toàn bộ công trình, vệ sinh mặt bằng.

image28
image31
image29
image32
image30

Để đảm bảo dự án đang diễn ra trong tình trạng tốt, tất cả các thiết bị, xe tải, máy móc và công cụ, chúng tôi có thể cung cấp trọn bộ theo gói thầu dự án hoặc nhà thầu. Chúng tôi cũng có thể tham gia thiết kế cho dự án nếu nhà thầu có nhu cầu. Xe ben, xe xúc lật, máy xúc, máy lu, máy lát, máy ủi, máy trộn bê tông, tất cả các loại xe tải và máy móc này đều có thể được chúng tôi cung cấp và có bảo hành. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn mạnh mẽ cho dự án của bạn. --- Công ty TNHH Quốc tế Phương tiện Phương Đông.